Øvrige personer tilknyttet skolen

Direkte telefonnumre til afdelingerne:

Afdeling S: 3998 5170

Afdeling Ø og G: 3998 5171

Afdeling R: 3998 5172

Afdeling Å: 3998 5173

Afdeling ØA: 3998 5174

Afdeling D: 3998 5175

Afdeling Søstjernen: 3998 5613

PPR psykolog

Malene Fryd Petersen
Email: [email protected]
Mobil: 2175 0785
Træffes på skolen efter aftale

Heidi Fink
Email: [email protected]
Mobil: 2175 0138
Træffes på skolen efter aftale

Tatiana Goldberg
Email: [email protected]
Mobil: 2175 0703
Træffes på skolen efter aftale

Rie Asser Bertelsen
Email: [email protected]
Mobil: 2177 9626
Træffes på skolen efter aftale

Tale-hørekonsulenter

 
Lone Gregor Christensen
Email: [email protected]
Tlf.: 3059 1575

Mette Christensen
Email: [email protected]
Tlf.: 2489 8277

Jonna Bybeck Tosev
Email: [email protected]
Tlf.: 3061 8629

Skolevejleder

Kim Rasmussen
Email: [email protected]
Mobil: 5139 3224
Træffes på skolen hver tirsdag & torsdag
Læs mere om UU-Nord på Søgårdsskolen

 

Sundhedsplejerske

Sisse Fehmerling
Email: [email protected]
Mobil: 2479 0984

 

 

Børnetandplejen

Kommunens elever betjenes af fire distriktstandklinikker, der er placeret på Maglegårdsskolen, Gentofte Skole, Bakkegårdsskolen, Ordrup Skole.
Eleverne på Søgårdsskolen hører under distriktstandklinikkerne efter bopælsadresse.
Ved tvivl kontakt Tandplejens administration:
Tlf: 3998 4300