Fosse Way School
 
Søgårdsskolens har indgået et internationalt samarbejde med Fosse Way School, Bath i Sydengland.
Se skolens hjemmeside her og se skolens blog om samarbejdet med Søgårdsskolen her.