Skolefonden

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til projekter, aktiviteter, materialer mv., der ikke er en del af Søgårdsskolens daglige drift og som kommer større grupper af Søgårdsskolens elever til gode.

Link: Vedtægter for Søgårdensskolens Skolefond

Ansøgning
Ansøgningsskema udfyldes og afleveres på skolens kontor.
Ansøgninger behandles på bestyrelsesformandens anmodning på førstkommende skolebestyrelsesmøde.
Link: Ansøgningsskema

 

Fondens årsregnskab

Link: Årsregnskab 2013-2014