Principper

 
Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens daglige liv.
 
Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge rammerne, men det er  skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen. I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen skal fastsætte principper om, herunder:
  1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,
  2. samarbejdet mellem skole og hjem,
  3. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  4. arbejdets fordeling mellem lærerne
  5. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
  6. skolefritidsordningens virksomhed.
Dog kan skolebestyrelsen fastsætte principper om alle aspekter af skolens virksomhed.
 
Læs her om principperne, skolebestyrelsen på Søgårdsskolen har vedtaget: