Skolens antimobbestrategi (Under revidering)

Mobning
Mobning er ødelæggende for børns livsglæde og selvværd. Derfor tager skolen afstand fra mobning i enhver form, og vil aktivt modarbejde sådan adfærd, og skolen deltager i videst muligt omfang i kampagner til imødegåelse og afskaffelse af mobning.

På skolen betyder dette, at de voksne skrider ind overfor elever, der eksempelvis

Klassens medarbejdere tager jævnligt initiativ til at mobbeproblematikken drøftes i klassen og ved forældremøder eller ved særlige temaarrangementer.

Elever og forældre gøres bekendt med mobbeproblematikken og opfordres til aktivt at modarbejde mobning.

 

Hjemmesider om mobning

www.redbarnet.dk/mobning

www.dlf.org

www.boerneraadet.dk

www.mobbeland.dk

www.sikkerchat.dk

www.bornsvilkar.dk (børns vilkår skoletjeneste udbyder trivselsforløb)

www.sammenmodmobning.dk